Vaše žádost na zrušení odběru novinek bude vyřízena do 24 hodin.
Je možné, že den po zrušení odběru novinek, ještě dostane náš reklamní email.

Your application for unsubscription is processed within 24 hours.
You may receive our newsletter one day after the unsubscription.